Přísné normy, které mají smysl

Přísné normy, které mají smysl


Pokud přepravce potřebuje převézt zboží, které je zapotřebí z jakéhokoliv důvodu více zabezpečit, pak může využít takzvaný Gitterbox. Zde je zboží zabezpečeno nejen proti poškození, ale také před různými nenechavci. Přepravovaný materiál je tu totiž pevně uzavřen.
pracovník skladu
– Rám Gitterboxu je vyroben ze silného ocelového plechu, přičemž výplň bočnic je tvořena pletivem.
– Je tedy zřejmé, že rozhodně není lehké se do těchto přepravek násilím dostat.
– Navíc mohou být uzamčeny.
Půdorysné rozměry odpovídají rozměrům klasické palety. Není tedy žádný problém s využitím nákladového prostoru dopravních prostředků. Nejvíce využívanou přepravní pomůckou ale zůstává takzvaná euro paleta.
· Tyto přepravky byly zkonstruovány tak, aby se
a) dal využít veškerý https://vtm.zive.cz/clanky/jak-vyhubit-veskery-zivot-na-zemi-vedci-zkoumali-tri-mozne-scenare/sc-870-a-188745/default.aspxnákladový prostor a dopravce nevozil vzduch.
b) daly jednotlivé přepravky vykupovat i tam, kde nebyly vyrobeny.
Pro získání těchto vlastností bylo zapotřebí detailně normovat veškeré parametry euro palety. Aby tento druh palety mohl patřit mezi výměnné, je zapotřebí dodržet několik pravidel. Musí být vyrobena licencovaným výrobcem. Na pravém rohovém špalíku je v oválu označení EUR. Nesmí chybět žádný konstrukční prvek. Paleta nesmí být žádným způsobem poškozena. Dřevo palety nesmí být napadeno plísní nebo hnilobou a také nesmí být znečištěna.
stohy palet

Opravy pouze u certifikovaných výrobců

Pokud splňuje veškeré tyto podmínky, pak není problém, aby byla použita na nakládku dalšího zboží nebo se vrátila spediční firmě. Jestliže je tato přepravka jakýmkoliv způsobem poškozena nebo jí chybí některý z konstrukčních prvků, není problém ji dopravit k certifikovanému výrobci. Pokud by došlo k opravě jinde, ztratila by své normy a už by se nemohla využívat s označením EUR. Po rekonstrukci ji certifikovaný oprávce označí kulatým hřebem na středním špalíku na obou delších stranách.