Cenné papíry nejsou jenom lístečky s hodnotou

Články na internetu často pojednávají o trzích a informacích o nich, které je jistě dobré znát a orientovat se v nich. Zdaleka to však neposkytne úplný obrázek tomu, kdo by chtěl s cennými papíry obchodovat. Řada cenných papírů není podle našich představ, ne se všemi se obchoduje.
 starý dluhopis
a)       Cenný papír je jakýkoliv nosič, na kterém lze zachytit právo s ním spojené
Může to být kus papíru, pergamen nebo i zápis v databázi (tzv. zaknihovaný cenný papír). Vždycky je s tímto kusem papíru (pokud je nezastupitelný) spojeno nějaké právo. Může to být právo na zisk, právo na hodnotu, právo na to a to. Vezměme si například směnku. Se směnkou je spojena povinnost toho, kdo ji vydává, aby v budoucnu zaplatil tomu, komu je vydáváno, či aby plnil tak, jak je ujednáno na cenném papíru, ale i právo toho, který bude směnku držet, aby mohl vymáhat dané plnění. Tedy tohle je definice cenného papíru ve své ryzí podobě
 graf obchodování
b)      S cennými papíry mohou být spojeny podíly ve společnosti
Takové cenné papíry nejčastěji známe ve formě akcií nebo kmenových listech. Zdánlivě stejný cenný papír má však v sobě řadu rozdílů, které nyní rozebírat nebudeme. Avšak co je důležité, tak je to, že s každou akcií je spojen určitý podíl ke společnosti. Koupi této akcie se stáváte akcionáři dané společnosti. Ať už minoritní či majoritní akcionář. Jenomže zde není právo na zisk nebo prodej akcie, ale také povinnost, neboť se stáváte součástí této společnosti. To znamená, že pokud akcii hned neprodáte, budete se muset dostavovat na valné hromady a shromáždění, hlasovat apod. A to už není taková paráda, jak si každý z nás myslí.
 
S cennými papíry lze obchodovat na určitých místech, jak je ostatně vysvětleno ve článku výše. Ne každá společnost však má akcie, například s.r.o. akcie nevydává ani nerazí. Z s.r.o. se může stát akciová společnost (a.s.), ale spousta z nich tento krok nepodnikne, protože je toho prostě moc. Spousta společností nad tisíc zaměstnanců má také velký problém s a.s., protože se již nedá tak moc čarovat (vstupují tam zaměstnanci se svým slovem, ne všichni, ale v zastoupení).