Skladové zásoby

Skladové zásoby

Není cílem žádné výrobní firmy, aby jejich výrobky ležely v jejich skladech, nebo aby měli velké skladové zásoby vstupního materiálu. Ale aby byla zajištěna plynulost výroby, vždy firma nějaký sklad má a v něm přiměřené množství zásob. Skladové zásoby vstupního materiálu jsou peníze, které musí firma vydat předem a než vznikne hotový výrobek a prodá se, jsou to peníze, které nepřináší zisk. Každá firma se snaží udělat kompromis mezi množstvím materiálu ve skladu tak, aby zajistila plynulý chod firmy, ale aby ve skladu neležel materiál zbytečně. Aby tam nebyl materiál, který už nebude mít ve firmě využití, který zbyl z minulých zakázek.

sklad

Skladové zásoby podléhají každoroční inventuře, kterou musí každá firma provádět. I z tohoto důvodu je vhodné, aby ve skladu bylo co nejméně materiálu. Existují plně automatizované sklady, které jsou řízeny elektronicky a automat hlídá, aby v příslušném šuplíku bylo příslušné množství např. šroubků. Pokud počet šroubků poklesne pod určené množství, vydá počítač příkaz pro koupi a dodávku nových šroubků. Mnohdy jde tento příkaz přímo firmě, která šroubky dodává.

sklady

A ta vyšle skladový kontejner https://www.schoellerallibert.com/cz/novinky/trhy/skladovac-kontejnery/ se šroubky, aby byla zajištěna plynulost výroby. Je to velice praktické, protože takto nikdy nebudete mít na skladě zbytečné zásoby, a tudíž mrtvé peníze. Také ušetříte za prostory, které by velký sklad zabíral. Určovat množství materiálu, které potřebujete mít ve skladových zásobách je náročná a zodpovědná práce marketingu, protože může kladně, ale i záporně ovlivnit výrobu a tím zisk každé firmy. Stejně jako sklad vstupního materiálu, je důležitý sklad hotových výrobků. I ten by neměl být moc plný, protože cílem firmy je výrobky co nejrychleji prodat zákazníkovi. Opět jsou to peníze, které firmě leží ve skladu ladem.