Kyberšikana

Nebo také cyberbullying. Slovo, které se používá stále častěji, ale rodiče si myslí, že jejich dětí se to netýká a týkat ani nemůže. Všichni akorát mluví o tom, jak dnešní internetová doba všechno usnadňuje, ale neuvědomují si, že usnadňuje i negativní věci, jako je například šikana, která dříve byla vidět, ať už ta fyzická, nebo i psychická. Jenže v dnešní době sociálních sítí na to nikdo nemusí přijít hodně dlouhou dobu, pokud se o tom dítě neodváží mluvit samo, což se bohužel stává jen ve vzácných případech.  U kyberšikany je také nebezpečí toho, že na internetu každý chová úplně jinak než v reálu, a to pak může vést k tomu, že se tato šikana prohlubuje a může dítě, popřípadě dospívajícího teenagera, dohnat mnohdy až k sebevraždě. I takové případy už byly zaznamenány, a proto je určitě na místě prevence hlavně pro tuto skupinu mladých lidí.
Smartphone, smích, agresor

Spojení s klasickou šikanou

Během poslední doby se stále více vyskytují případy, kdy se tyto šikany prolínají a jdou „ruku v ruce“. Znamená to, že agresorů je většinou více ve skupině, vyhlídnou si svou oběť a pak následuje jeho především fyzické týrání, můžeme se však setkat také s psychickým. Tato situace je jedním nebo více účastníky nahrávána na mobilní telefon ve formě videa nebo pouze zvukové nahrávky a posléze toto video zveřejní na internetu, kde se mu často další a další mladiství posmívají ještě více než v případě šikany klasické.
Kyberšikana, bolest
Bohužel za takto vychované, nebo spíše nevychované, děti, které si k ostatním dětem dovolí tímto způsobem chovat, mohou hlavně jejich rodiče, kteří jsou velice benevolentní, nebo se o potomka nestarají vůbec a nechají ho dělat si co chce. Vůbec nejhorší v těchto situacích je, že rodiče odmítají tyto situace řešit, takže je potom těžké, jakkoliv zasáhnout. Právě z těchto dětí potom vyrůstají kriminálníci, přestože by tomu šlo ve většině případů zabránit.