Wellness hotel Lednice v malebné krajině lužního lesa a Pálavy

Uvažujete o dovolené v tuzemsku a přemýšlíte, kam se vydat, a kde je krajina natolik zajímavá, že vás nebude nudit? Zavítejte na jižní Moravu na Břeclavsko. Ubytovat se můžete například ve wellness hotelu Lednice Lednice Galant s veškerým komfortem a odtud se pak vydat, třeba na kole, krajinou podél Dyje nebo do kopců Pavlovských vrchů. Není to výhradně vinařská oblast, budete možná překvapeni, s jakými přírodními krásami se tu můžete setkat.

zámek Lednice

Oblast se dvěma podnebnými extrémy

Břeclavsko je z hlediska meteorologie a vědních oborů zabývajících se podnebím jednou z nejzajímavějších oblastí v České republice. Máme zde totiž na relativně malé ploše možnost sledovat v těsném sousedství projevy mírně subtropického podnebí v malé nadmořské výšce, a to ve dvou různých protichůdných projevech.

Tím prvním jsou vrcholky Pálavy, kde se na vápencovém podloží udržuje již po staletí vegetační mikroklima teplomilných stepních a lesostepních rostlin a živočichů. Žijí tu v těsném sepětí stovky různých druhů rostlin, hmyzu, plazů a ptáků, které se v Česku vyskytují pouze na některých velmi omezených lokalitách, např. v jižních Čechách poblíž bývalých pískových lomů u Veselí nad Lužnicí.

zámecký park Lednice

Velmi teplé klima se tu ovšem projevuje i ve formě lužního lesa v údolí říčního koryta Dyje, těsně nad soutokem s Dunajem. Vytváří mnoho bočních ramen, tůní a zátočin a tím udržuje na ploše desítek hektarů mokřadní vodou nasycenou půdu, ideální pro růst typické květeny, jako jsou pomněnky, bledule, kostival, či kopřiva. Z dřevin se tu daří jasanu, lípě, vrbě, topolu, jilmu, dubu, černému bezu a zimolezu. Mokřady se vyznačují nadbytkem spodních vod, tím pádem však není půda dostatečně okysličována vzdušným kyslíkem a má tendenci vytvářet rašelinné podloží. S podobným jevem se můžete setkat také na řece Lužnici, zejména na jejím horním a středním toku v okolí Soběslavi a Třeboně, kde také na některých místech probíhá těžba rašeliny.