Kdy vás odškodní za zrušení letu?

Pokud má někdo zaplacený let, ovšem ten je mu z vůle kohosi jiného zrušen, není mu rozhodně do zpěvu. Protože přichází v nejlepším případě jen o nějaký čas a v tom horším i o peníze, kontakty a kdo ví, o co všechno ještě. A to rozhodně není nic potěšujícího.
A proto je na podobné počínání v našich končinách pamatováno v evropské regulaci EC 261/2004. V předpisu, který řeší, jak má podobné zrušení letu probíhat a co má následovat, pokud neprobíhá tak, jak má.
Jak je v této regulaci, platné v zemích Evropské unie, ve Švýcarsku, v Norsku a na Islandu, psáno, musí zrušení letu probíhat některým z následujících způsobů:

žena na letišti

  • Cestující se musí o tomto zrušení dozvědět více než dva týdny před původně plánovaným odletem, to aby měl čas nastalou situaci řešit.
  • Nebo se o tom musí dozvědět alespoň dva týdny až týden předem, to ovšem v případě, že je mu spolu s tímto zrušením nabídnuta i alternativa ke zrušenému letu. Takovýto náhradní spoj musí odlétat nejpozději dvě hodiny před původním plánovaným odletem a být v cíli cesty maximálně o čtyři hodiny později než zrušený let.
  • Nebo se o tom musí dozvědět sice ještě blíže k původnímu datu odletu, pak však musí náhradní let odlétat nanejvýš hodinu před původním časem odletu a být v cíli cesty nanejvýš dvě hodiny po původním čase příletu.

Není-li to splněno, náleží cestujícímu kompenzace za zrušený let. Jež se do jisté míry podobá finančnímu odškodnění za let pouze zpožděný. Až na to, že tento trest může být v případě, že pasažér využije možnost použít aeroliniemi navržený náhradní spoj, snížen na polovinu. Jinak se v obou případech jedná o částku závisející na délce zpoždění v cílové destinaci a na vzdálenosti počáteční a cílové destinace.

siluety v hale

Což pochopitelně platí pouze pro lety spadající pod zmíněnou evropskou regulaci; u dopravců jiných je odškodňování ovlivněno zákony jejich země, respektive jejich přepravními podmínkami.
Ale hlavně že člověka odškodní. Byť se k tomu letecké společnosti nejednou nemají a proto je třeba se raději obrátit na specializované právníky. Kteří ale člověku pomohou a žádné obavy z nich netřeba mít.