Bleskosvod na nemovitosti

Dávejte pozor

Blesku se bál člověk již v dávných dobách, přičemž když ještě lidé neměli jejich logické vysvětlení, tak je přikládaly vyšší moci, když se na ně například bohové zlobí. Dělá totiž velký hluk a v přírodě způsoboval požár. Dnes už víme, jak vznikají a co jsou zač, ovšem to nic nemění na tom, že jsou nebezpečné stále.

úder blesku

Při pohybu ve volné přírodě tedy nezapomínejte na základní pravidla jako nebýt na holém prostranství, neschovávat se pod stromem a podobně, přičemž výhodné je schovat se v autě. Zásah blesku do člověka totiž nekončí vždy dobře. Ohrožený je však i náš majetek, protože u rodinného domu může způsobit požár či poškození elektroinstalace a spotřebičů napojených na ní. Protož jsou na budovy vztaženy jisté bezpečnostní třídy, které máme celkem čtyři a takový dům patří do třetí. Zároveň máme pravidla, jak mají hromosvody vypadat, jak má být drát tlustý, v jaké hloubce, kolik svodů na danou budovo a tak dále.

Odborná kontrola

Způsob, jak hromosvod funguje není až, tak složitý, protože když se podíváme na rodinný dům, tak na nejvyšším hřebenu střechy může být tyč, kdy její vrchol nám bude tvořit nejvyšší bod nemovitosti. Vzhledem k tomu, že je z kovu, tak nám blesk spolehlivě přitáhne. Následně je zapotřebí, abychom se jej bezpečně zbavili a vyhnuli jsme poškození elektroinstalace a nemovitosti.

uvnitř bouřky

Z toho důvodu jsou tu jistá pravidla a u novostaveb musí procházet kolaudací. Od ní se většinou lidé moc o hromosvody nestarají, a proto je dobré u těch starších provést revizi hromosvodu. Částka za ni je zanedbatelná, když si vezmeme, jak velkým škodám můžeme předejít. Profesionál projde vše důležité, aby se skutečně přesvědčil, že je všechno v pořádku a při úderu blesku fungoval, jak má. Nesmíme podceňovat hromosvody ani na objektech jako je garáž. U některých je dána povinnost ze zákona, a proto se revizi stejně nevyhneme.