Pojem andragogika

Její potřebnost je v tom, že stále více osob, které jsou v produktivním věku, žijí a pracují v překotných civilizačních změnách. Ty změny jsou často mnohdy těžko srozumitelné a najednou zjišťujeme, že již nemůžeme vystačit se školním vzděláním a nejen to, také s osvojením si základních norem a hodnotových systémů, které probíhalo v mládí a  v období dospívání. Člověk najednou zjišťuje, že se musí proto neustále dovzdělávat a profesně se vzdělávat pomocí andragogických prostředků.
seminář publikum
Pojem andragogika je již řadu let uváděn v souvislosti s celospolečenskými změnami, je vědním oborem, který se rozvíjí a je jedním ze základů pro vzdělávání dospělých. Jedná se o zahrnutí celoživotního vzdělávání, jako jsou mimoškolskékursy podnikové, cykly přednášek v organizacích, rekvalifikační, zájmové kursy, lidové univerzity. U forem školské výuky již dospělých lidí se jedná o studium na různých typech a stupních jak státních tak i soukromých škol. 
 

Formy vzdělávání pracovníků v organizacích

 

Zde je zaměření na oblast kvalifikace, zájmem zde je její zvyšování, rozšiřování, prohlubování, popřípadě doplňování.  Formy mohou být školení, která jsou krátkodobá, dlouhodobá, ale i jednorázová a periodická. Mohou se označovat jako semináře, stáže, sympozia, konference, porady i exkurze. K speciálním formám se řadí příprava manažerů a koučink (coaching). Poslední jmenovaná forma je procesem, který podporuje hledání individuálních řešení a podílí se na rozvoji člověka ve zvolené oblasti.
 

Formy mimoškolského vzdělávání dospělých

Ty jsou zaměřené na oblast zájmů lidí v jejich volném čase.  Mohou být organizačně značně pestré a různorodé. Příkladem to jsou diskusní večery a besedy, v knihovnách se organizují práce s knihou, kontakty s osobnostmi, přednáškové večery, přednáškový cykly, kursy.
 vzdělávání dospělých

Formy vzdělávání pracovníků ve školních systémech

 
U foremškolské výuky dospělí studují na různých typech a stupních škol. Přitom se nejedná jen o školy státní, ale i školy soukromé. Do těchto forem vstupují organizace různého charakteru, i ty, které primárně nevzdělávají.Dospělí zde studují ve formách dálkových, distančních, kombinovaných, a v souvislosti se středními školami večerních.